Kulturhuset Godtemplaren - formål og kontaktinfo.


Hvem er vi?

Kulturhuset Godtemplaren (go-témplarn) er en bygning i Ålesund sentrum med adresse Keiser Wilhelms gate 7. Huset ble oppført i 1906 av losjer tilknyttet IOGT Godtemplarordenen. Sistnevnte kan føre sin kulturelle og samfunnsbyggende virksomhet i Ålesund tilbake til stiftelsen av losje Brodersind i 1880. Arven fra godtemplarbevegelsen har til dags dato blitt forvaltet i huset som tidligere ble betegnet bl.a. Godtemplarlokalet, IOGT-losjenes Felleseiendom og Godtemplarnes Hus. I 2020 ble denne bygningen gitt det offisielle navnet Kulturhuset Godtemplaren, som både oppsummerer godtemplarnes virke i fortida og samtidig peker mot videre virksomhet i fremtida. Les mer om kulturhusets og godtemplarnes historie under "Historikk" i menyen t.v.
Kulturhuset Godtemplaren
tidl. IOGT Godtemplarnes Hus
Keiser Wilhelms gate 7, Ålesund- KULTURELL OG SAMFUNNSBYGGENDE VIRKSOMHET SIDEN 1880 -
...
Kulturhuset Godtemplaren styres fra kontoret i 4. etasje i  Keiser Wilhelms gate 7, Ålesund.

Adresse / kontaktinfo.:

Kulturhuset Godtemplaren (org.nr. 879 256 682)                  
Keiser Wilhelms gate 7 (inngang fra Lorchenesgata), Ålesund
Postadresse: Postboks 311, 6001 Ålesund
Intendant: Torgeir Melsæter
E-post: kulturhuset@godtemplaren.no
Mob.tlf.: 924 06 669
                                                                                          
Formål og utleie av lokaler

I Kulturhuset Godtemplaren kan det ikke foregå noen form for salg, bruk eller oppbevaring av alkoholholdige drikker eller andre rusmidler. Formålet med bygningen er: 1. å gi tjenlige lokaliteter til IOGT og Juventes virksomhet i Ålesund sentrum; 2. å forvalte godtemplarnes arkiv-bibliotek-samlinger (jfr. "Kulturarv" i menyen øverst t.v.); 3. å skape et hus for kulturell virksomhet i et rusfritt miljø i god tradisjon med Godtemplarordenens idealer. Kulturhusets forskjellige saler og rom leies ut til enkeltpersoner, klubber, foreninger, organisasjoner, m.m. Lokalene egner seg til både møter, seminarer, kurs, konferanser, utstillinger, messer, auksjoner, selskaper, fester, feiringer, sang- og musikkøvelser samt diverse kulturelle arrangementer som foredrag, opplesninger, konserter, kabareter, revyer, m.m. Se mer info. under "Lokaler til leie" i menyen øverst t.v.